Προπτυχιακό, Αρχές Μάνατζμεντ, Ανακοίνωση διδάσκουσας

15-06-10 web.xrh 0 comment

 

Από τη διδάσκουσα του μαθήματος, δρ. Ευαγγελία Φραγκούλη, δόθηκε η συνημμένη ανακοίνωση. 

Παρακαλούνται οι φοιτητές του συγκεκρμένου μαθήματος να ενημερωθούν σχετικά.