Προπτυχιακό, Νέα Ημερομηνία Εξέτασης στο μάθημα ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ

20-09-10 web.xrh 0 comment

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ανακοινώνεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του 3ου εξαμήνου του Τμήματος, ότι το μάθημα ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ θα εξετασθεί στις 30/9/2010, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.30-15.30, στις αίθουσες 203 και 204.  

 

Από το Γραφείο Προέδρου