Βολιώτης – Οικονομική της Πληροφορίας

24-09-10 web.xrh 0 comment

Λέκτορας Βολιώτης Δημήτρης

Μάθημα: Οικονομική της Πληροφορίας


 Προπτυχιακό 7ου Εξαμήνου

 

 

Η πληροφορία και διαδικασία απόκτησης της πληροφορίας (πληροφόρηση) έχουν καθοριστικό ρόλο στην σύγχρονη οικονομική επιστήμη. Η έλλειψη πληροφορίας στο οικονομικό περιβάλλον επηρεάζει  την αποτελεσματική κατανομή των οικονομικών πόρων και εμποδίζει τους οικονομικούς αντιπροσώπους να επιλέξουν με βέλτιστο τρόπο την συμπεριφορά τους. Το μάθημα αυτό αποσκοπεί να παρουσιάσει την κυρίαρχη θεώρηση στην οικονομική επιστήμη για την λήψη αποφάσεων υπό συνθήκες ρίσκου και αβεβαιότητας, και να απαντήσει μια σειρά από άλλα ερωτήματα όπως: είναι εφικτή η αντιμετώπιση της πληροφορίας ως ένα οικονομικό αγαθό, έχει στρατηγική σημασία για τους οικονομικούς αντιπροσώπους κ.α..

Στο πλαίσιο του μαθήματος θα εξετάσουμε, μεταξύ άλλων, την θεώρηση της αβεβαιότητας στο πλαίσιο του υποδείγματος γενικής οικονομικής ισορροπίας,  το πρόβλημα της αντιπροσώπευσης, το πρόβλημα της “κατάρας του νικητή”, την αρχή της αποκάλυψης των προτιμήσεων, τον αποτελεσματικό σχεδιασμό οικονομικών μηχανισμών και τέλος θα κάνουμε μια εισαγωγή στην θεωρία της γνώσης.

Θα διανεμηθούν σημειώσεις του εισηγητή ενώ θα προταθεί συμπληρωματικά και ενδεικτική βιβλιογραφία.