Προπτυχιακό, ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»

24-09-10 web.xrh 0 comment

24/9/2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΣΤΟ ΜΑΘΗΜΑ

 «ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΗ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΘΕΩΡΙΑ ΠΑΙΓΝΙΩΝ»

 

Σχετικά με την εξέταση της 23/9/2010, το (α) υποερώτημα του θέματος 4 παρουσιάζει  σφάλμα. Η διατύπωση του ερωτήματος είναι:

(α) Δείξτε ότι οι (Α,α) και (Δ,δ) είναι ισορροπίες Nash του παιγνίου και εξηγήστε γιατι είναι και τέλειες ισορροπίες. (1 μονάδα)

Η σωστή διατύπωση είναι:

(α) Δείξτε ότι οι (Α,α) και (Δ,δ) είναι ισορροπίες Nash του παιγνίου και εξετάστε αν είναι και τέλειες ισορροπίες. (1 μονάδα)

Το σφάλμα εντοπίζεται στο ότι η (Α,α) δεν είναι  τέλεια ισορροπία.

Κατόπιν τούτου,  αν δείξετε ότι οι παραπάνω είναι ισορροπίες Nash και μόνο, η απάντηση θα θεωρηθεί ΣΩΣΤΗ και θα λάβετε το σύνολο της μονάδας.

 

Δημήτρης Βολιώτης

Εισηγητής