Προπτυχιακό, Δηλώσεις Μαθημάτων

28-09-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Οι φοιτητές με μητρώο Χ/01 έως και Χ/08, από το τρέχον ακαδημαϊκό έτος (2010-2011) θα δηλώνουν τα μαθήματα επιλογής ηλεκτρονικά, χρησιμοποιώντας τον κωδικό που έχουν λάβει από τη Γραμματεία του Τμήματος.

Οι δηλώσεις θα γίνονται από 4-10-2010 έως και 15-10-2010 στην διεύθυνση students.unipi.gr

Όσοι από τους ανωτέρω φοιτητές δεν έχουν λάβει τον κωδικό πρόσβασης να προσέλθουν στη Γραμματεία με τη φοιτητική τους ταυτότητα μέχρι και την 1η Οκτωβρίου 2010.

Οι φοιτητές με μητρώο Χ/90 έως και Χ/00 θα δηλώνουν τα οφειλόμενα μαθήματα επιλογής στη Γραμματεία, στις ανωτέρω ημερομηνίες.