Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου

30-09-10 web.xrh 0 comment

Ανανεώθηκε η συνεργασία του Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου με το Πανεπιστήμιο του Warwick ως  Associate Research Fellow στο Financial Options Research Centre του Warwick Business School για τα επόμενα τρία χρόνια (Σεπτέμβριος 2010- Σεπτέμβριος 2013). Ο Γ. Σκιαδόπουλος διατελεί ως Associate Research Fellow στο Πανεπιστήμιο του Warwick από το 1999.