Περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2010-2011

01-10-10 web.xrh 0 comment

 

Ενημερωθείτε για την Εγκύκλιο του Υπουργείου «Περί μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ακαδημαϊκού έτους 2010-2011»

Από τη Γραμματεία