Προπτυχιακό, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11

04-10-10 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ

Δευτέρα, 4 Οκτωβρίου 2010  

 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11. Η Πρακτική Άσκηση θα αφορά 72 φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου (3ο έτος σπουδών) και θα διαρκεί το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011.

Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα πλαίσια ειδικού μαθήματος επιλογής του 6ου εξαμήνου το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο και σκοπό την ίδια την Πρακτική Άσκηση. Συνεπώς, οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα θα πρέπει να το επιλέξουν σαν μάθημα επιλογής, το οποίο θα αποκαλείται «Πρακτική Άσκηση».

Επιστημονικός Υπεύθυνος για το μάθημα αυτό έχει ορισθεί ο Επίκουρος Καθηγητής κ. Δημήτριος Κυριαζής.

Με το συγκεκριμένο έργο:

  • δίδεται η ευκαιρία σε πολύ περισσότερους φοιτητές/τριες, απ’ ότι στο παρελθόν, να λάβουν μια τρίμηνη επαγγελματική εμπειρία και προϋπηρεσία,
  • τυποποιείται η Πρακτική Άσκηση εφόσον οι ασκούμενοι θα λαμβάνουν αμοιβή με ασφαλιστική κάλυψη για το τρίμηνο διάστημα, αλλά και ταυτόχρονα θα αξιολογούνται από τους Επόπτες των φορέων παροχής της πρακτικής άσκησης έτσι ώστε στη λήξη της 3μηνης περιόδου ο Επιστημονικός Υπεύθυνος να είναι σε θέση να εξάγει βαθμολογία για το συγκεκριμένο μάθημα.

Σε περίπτωση που το ενδιαφέρον για συμμετοχή στο πρόγραμμα υπερκαλύψει τις προβλεπόμενες 72 θέσεις, τότε η επιλογή των φοιτητών θα γίνεται με βάση τον μέσο όρο βαθμολογίας των προηγουμένων εξαμήνων.

Προτεραιότητα στο πρόγραμμα θα έχουν οι φοιτητές/τριες που είναι στο 6ο εξάμηνο σπουδών τους, αλλά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή και οι φοιτητές/τριες παλαιοτέρων ετών που χρωστούν μάθημα επιλογής του 6ου εξαμήνου.

Για περισσότερες απορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στην κα Ειρήνη Περαντωνάκη (Γραφείο Προέδρου, Γραφείο 328, eperan@unipi.gr) στην οποία θα γίνονται και οι δηλώσεις συμμετοχής, επιπλέον της ηλεκτρονικής δήλωσης, όταν αναρτηθεί η σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Τμήματος. 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής