Προπτυχιακό, Δηλώσεις μαθημάτων, Φοιτητές με μητρώο Χ/07

05-10-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνουμε τους φοιτητές με μητρώο Χ/07, ότι λόγω περιορισμού από το θεσμικό πλαίσιο, απαιτείται να δηλώνουν μόνο από τα προσφερόμενα σε κάθε εξάμηνο μαθήματα επιλογής του προγράμματος σπουδών που ακολουθούν.