Προπτυχιακό, Oρκωμοσία

06-10-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Η ορκωμοσία του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής θα γίνει στις 20/10/2010, ημέρα Τετάρτη και ώρα 10:00 στο Αμφιθέατρο του Πανεπιστημίου (Αθ. Κανελλόπουλος).

Καλούνται οι κάτωθι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν στη Γραμματεία του Τμήματος από Δευτέρα 11/10/2010 έως Τρίτη 19/10/2010 μεταξύ 11:00 – 13:00, με την αστυνομική τους ταυτότητα, προκειμένου να συμπληρώσουν το ειδικό έντυπο καθομολόγησης και να επιστρέψουν τη φοιτητική ταυτότητα, το δελτίο εισιτηρίου, την κάρτα δανεισμού βιβλίων, την κάρτα σίτισης και το βιβλιάριο ασθενείας του Πανεπιστημίου.