Διάκριση, Λέκτορας Αντωνία Μπότσαρη

13-10-10 web.xrh 0 comment

Η Λέκτορας Αντωνία Μπότσαρη προσκλήθηκε ως visiting lecturer στο πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών M.Phil Finance του Cambridge Judge Business School, University of Cambridge.