Προπτυχιακό, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, 2η Ανακοίνωση

22-10-10 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ


 

Δευτέρα, 22 Οκτωβρίου 2010  

 2η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

 

Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.

 Η Πρακτική Άσκηση θα αφορά 72 φοιτητές/τριες του 6ου εξαμήνου (3ο έτος σπουδών) και θα διαρκεί το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011. Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα πλαίσια ειδικού μαθήματος επιλογής του 6ου εξαμήνου το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο και σκοπό την ίδια την Πρακτική Άσκηση.

 

Καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης», να απευθύνονται στην κα Ειρήνη Περαντωνάκη (Γραφείο Προέδρου, Γραφείο 328, eperan@unipi.gr) στην οποία θα γίνονται και οι δηλώσεις συμμετοχής, από Δευτέρα 25 Οκτωβρίου 2010, καθημερινά, 9.00 πμ – 1.00 μμ.

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής