Προπτυχιακό,Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών, ΝΕΑ Ανακοίνωση

25-10-10 web.xrh 0 comment

 

 

Από τον διδάσκοντα του μαθήματος “Θεσμικό Πλαίσιο Επενδυτικών Υπηρεσιών” δόθηκε νέα ανακοίνωση. Παρακαλούνται οι φοιτητές να ενημερωθούν σχετικά.

Από το Γραφείο Προέδρου