Προπτυχιακό, Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις, Φροντιστηριακό μάθημα

01-11-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Προπτυχιακούς φοιτητές ότι την Τετάρτη 3 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα σε E-Views στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής 7ου εξαμήνου «Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις» του Αναπληρωτή Καθηγητή κου Γ. Σκιαδόπουλου στην Αίθουσα 325 και ώρα 17:00-18:00.