Επενδυτική Ψυχολογία

09-11-10 web.xrh 0 comment

 

Νευρο-χρηματοοικονομική (Επενδυτική Ψυχολογία) 


 

Το Τμήμα της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής του Πανεπιστημίου Πειραιώς είναι το πρώτο Ελληνικό Πανεπιστημιακό Τμήμα στο οποίο διδάσκεται το μάθημα της Νευρο-χρηματοοικονομικής. Το μάθημα αυτό άρχισε να διδάσκεται στους προπτυχιακούς φοιτητές του Τμήματος από τον Οκτώβριο του 2009. Σήμερα στην Αμερική προσφέρουν προγράμματα Νευρο-χρηματοοικονομικής μόνο τα πιο κάτω τέσσερα αμερικάνικά πανεπιστήμια: Claremont Graduate University, Duke University, New York University and George Mason University. Λόγω της φύσης του μαθήματος το μάθημα διδάσκεται από εισηγητές που έχουν ταυτόχρονη γνώση της θεωρίας χαρτοφυλακίου, της ψυχολογίας και των εγκεφαλικών βιολογικών λειτουργιών.    

Τα θέματα που παρουσιάζονται απορρέουν από τον συνδυασμό της σύγχρονης ψυχολογίας, της νευροεπιστήμης και της θεωρίας χαρτοφυλακίου. Ένα σημαντικό μέρος του μαθήματος ασχολείται με τις βιολογικές δραστηριότητες του εγκεφάλου οι οποίες οδηγούν ένα μεγάλο μέρος των επενδυτικών αποφάσεων. Αυτό μας βοηθάει να κατανοήσουμε καλύτερα τους  εσωτερικούς παράγοντες που προωθούν μη ορθολογικές συμπεριφορές έτσι ώστε να δημιουργήσουμε πιο ακριβή επενδυτικά υποδείγματα.   Το μάθημα αυτό επίσης εστιάζεται στην ψυχολογία του επενδυτή και ιδιαίτερα στη σχέση μεταξύ των συναισθημάτων του και των επενδυτικών αποφάσεων του. Αναγνωρίζεται ότι τα συναισθήματα αποτελούν ένα βασικό μέρος της επενδυτικής διαδικασίας και παρουσιάζεται ένα υπόδειγμα συναισθηματικής επίγνωσης και διαχείρισης. Ο συνδυασμός της νευροεπιστήμης, ψυχολογίας και θεωρίας χαρτοφυλακίου παρέχει στον επενδυτή νέα και κατάλληλα εργαλεία που τον βοηθούν να λαμβάνει συνειδητά καλύτερες, και ασυνόδευτες από συναισθηματικά προβλήματα,  επενδυτικές αποφάσεις. 

 

Καθηγητής Γιώργος Π. Διακογιάννης,  ΜΑ στην Συμβουλευτική Ψυχολογία. Πανεπιστήμιο του Middlesex,  UK, CRET Certificate στην Ορθολογική Συναισθηματική Θεραπεία.