Προπτυχιακό, “Χρημ/κή θεωρία”, “Αμοιβαία Κεφάλαια..” ανακοίνωση για διαλέξεις 11& 12/11/2010

10-11-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ  

 

Οι διαλέξεις των μαθημάτων «Χρηματοοικονομική Θεωρία» και «Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις» στις 11 και 12 Νοεμβρίου δεν θα πραγματοποιηθούν 

Θα βγει σχετική ανακοίνωση για την αναπλήρωσή τους.     

 

 

Από το Γραφείο του Διδάσκοντα

Αν. Καθηγητή

Γ. Σκιαδόπουλου