ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ AIESEC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

11-11-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ AIESEC ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΕΙΡΑΙΩΣ


 

Οι φοιτητές του τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής έχουν την δυνατότητα να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα Διεθνούς Πρακτικής Άσκησης της AIESEC Πανεπιστημίου Πειραιώς. 

Οι συμμετέχοντες του προγράμματος μπορούν να εργαστούν σε επιχειρήσεις, κερδίζοντας εμπειρία στο αντικείμενο σπουδών τους ή εναλλακτικά να προσφέρουν εθελοντική εργασία σε κάποιον ΜΚΟ,σε μια από τις 110 χώρες του δικτύου. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν με την AIESEC Πανεπιστημίου Πειραιώς στα 2117509047-8 ή ηλεκτρονικά στο aiesec@unipi.gr 

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων 3 Δεκεμβρίου. 

 

www.aiesec.gr