Προπτυχιακό, Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική, Φροντιστηριακά Μαθήματα

15-11-10 web.xrh 0 comment

 

 

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η   

Ενημερώνουμε τους Προπτυχιακούς φοιτητές του 5ου Εξαμήνου Σπουδών, ότι στα πλαίσια του μαθήματος «Διεθνής Μακροχρηματοοικονομική» του Καθηγητή κ. Αντζουλάτου, θα πραγματοποιηθούν Φροντιστηριακά Μαθήματα κάθε Τρίτη 08.15-10.00 στην Αίθουσα 102. 

 

Αναλυτικά, θα πραγματοποιηθούν πέντε (5) Φροντιστηριακά Μαθήματα στις 23/11/2010, 30/11/2010, 07/12/2010, 14/12/2010 και 21/12/2010΄ καθώς και επαναληπτικό μάθημα στα τέλη Ιανουαρίου 2011, για το οποίο θα υπάρξει σχετική ανακοίνωση. 

 

 

 

Από το Γραφείο Προέδρου