Προπτυχιακό, Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις, Φροντιστηριακό μάθημα

23-11-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους Προπτυχιακούς φοιτητές ότι την Πέμπτη 25 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί φροντιστηριακό μάθημα στο πρόγραμμα Matlab στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής 7ου εξαμήνου «Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις» του Αναπληρωτή Καθηγητή κου Γ. Σκιαδόπουλου στην Αίθουσα 325 και ώρα 18:00-19:00.