Καράλας Γιώργος

30-11-10 web.xrh 0 comment

Καράλας Γιώργος


Εκπαίδευση:

2009-Σήμερα Υποψήφιος Διδάκτορας
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
  Τίτλος: “Δοκίμια στην Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων”
   
2007-2009 MSc in Finance
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
  Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
   
2003-2007 Προπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Λογιστικής και  Χρηματοοικονομικής
  Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική