Καράλας Γιώργος

30-11-10 web.xrh 0 comment

Καράλας Γιώργος


Εκπαίδευση:

2009-Σήμερα
Υποψήφιος Διδάκτορας
 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 
Τίτλος: “Δοκίμια στην Θεωρία Αποτίμησης Αξιογράφων”
 
 
2007-2009
MSc in Finance
 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 
Μεταπτυχιακό στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική
 
 
2003-2007
Προπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Τμήμα Λογιστικής και  Χρηματοοικονομικής
 
Κατεύθυνση: Χρηματοοικονομική