Σαραντοπούλου Συλβάννα

30-11-10 web.xrh 0 comment

Σαραντοπούλου Συλβάννα


Εκπαίδευση:

2010-Σήμερα Υποψήφια Διδάκτορας
  Πανεπιστήμιο Πειραιώς
  Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
   
2008-2010 MPhil Economics
  University of Oxford
  Department of Economics
   
2007-2008 MSc Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Άριστα)
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
   
2003-2007 Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης (Άριστα)
  Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
  Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Essays on the Informational Content of Derivative Markets”, Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Παράγωγα, Διαχείριση Κινδύνου, Αποτίμηση Αξιογράφων, Financial Economics, Macrofinance