Σαραντοπούλου Συλβάννα

30-11-10 web.xrh 0 comment

Σαραντοπούλου Συλβάννα


Εκπαίδευση:

2010-Σήμερα
Υποψήφια Διδάκτορας
 
Πανεπιστήμιο Πειραιώς
 
Τμήμα Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής
 
 
2008-2010
MPhil Economics
 
University of Oxford
 
Department of Economics
 
 
2007-2008
MSc Εφαρμοσμένα Οικονομικά και Χρηματοοικονομικά (Άριστα)
 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης
 
 
2003-2007
Πτυχίο Οικονομικής Επιστήμης (Άριστα)
 
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 
Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

Τίτλος Διδακτορικής Διατριβής: “Essays on the Informational Content of Derivative Markets”, Επιβλέπων Καθηγητής: Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα: Παράγωγα, Διαχείριση Κινδύνου, Αποτίμηση Αξιογράφων, Financial Economics, Macrofinance