Προπτυχιακό, Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις, Ακύρωση μαθήματος

15-12-10 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του τμήματος ότι το μάθημα «Αμοιβαία Κεφάλαια και Άλλες Εναλλακτικές Επενδύσεις» της Πέμπτης 16.12.2010 αναβάλλεται.