Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου

16-12-10 web.xrh 0 comment

Απονεμήθηκε στον Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλο ο τιμητικός τίτλος «Honorary Senior Visiting Fellow» από το Cass Business School, City University London. Η διάρκεια του τίτλου είναι τριετής και δύναται να ανανεωθεί κατόπιν αξιολόγησης της ακαδημαϊκής του επίδοσης.