Προπτυχιακό, Επιχειρησιακή Ηθική, Ύλη Εξετάσεων

03-01-11 web.xrh 0 comment

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΗΘΙΚΗ
ΥΛΗ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

Α΄  εξάμηνο

Διδάσκουσα: Δρ. Ε. Χατζηγιάννη

ΕΝΟΤΗΤΕΣ

 1. Η σύγχρονη έννοια και σημασία της Ηθικής των Επιχειρήσεων.
 2. Παγκοσμιοποίηση, Επιχειρήσεις και Ηθική.
 3. Νέα Οικονομία, Νέα Ηθική.
 4. Η έννοια του Οικονομικού Δικτύου.
 5. Φιλοσοφία και Ηθική. Φιλοσοφία και Αλήθεια.
 6. Σχολές Ηθικής. Η Ηθική στην Πράξη.
 7. Η Αγορά και ο Πελάτης. 
 8. Τα δικαιώματα του Καταναλωτή. Ασφάλεια προϊόντων.
 9. Εταιρική Διακυβέρνηση.
 10. Ο ρόλος της Ηγεσίας. Η σύγχρονη ηγεσία. Προσεγγίσεις επιχειρηματικής λειτουργίας.
 11. Οι εργαζόμενοι. Σύγχρονες τάσεις εργασιακών ευκαιριών. Η αρχή της ισορροπίας στα δικαιώματα εργοδοτών και εργαζομένων.
 12. Ηθική και Περιβάλλον. Ομάδες Περιβαλλοντικών Συμφερόντων. Ο ρόλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 13. Η σημασία της Δημιουργίας θετικής φήμης. Βασικοί στόχοι επιχείρησης.
 14. Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη.
 15. Κώδικας Επιχειρηματικής Δεοντολογίας.
 16.  Κοινό και Ηθική συμπεριφορά.
 17. Η σημασία της ηθικής για τη Διαπολιτισμική Επικοινωνία.