Προπτυχιακό, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, 3η Ανακοίνωση

19-01-11 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ


 

Τετάρτη, 19 Ιανουαρίου 2011  

 3η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.

Η Πρακτική Άσκηση θα αφορά 74 φοιτητές/τριες του Τμήματος και θα διαρκεί το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011.

Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα πλαίσια ειδικού μαθήματος επιλογής του 6ου εξαμήνου το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο και σκοπό την ίδια την Πρακτική Άσκηση.

Με αφορμή το γεγονός ότι υπάρχουν ακόμη ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ, καλούνται οι φοιτητές/τριες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο συγκεκριμένο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης», να απευθύνονται στην κα Ειρήνη Περαντωνάκη (Γραφείο Προέδρου, Γραφείο 328, eperan@unipi.gr). Παρακαλούνται οι φοιτητές/φοιτήτριες του Τμήματος που ενδιαφέρονται, να εκδηλώσουν άμεσα το ενδιαφέρον τους συμπληρώνοντας και καταθέτοντάς τη σχετική αίτηση στο γραφείο 328. 

 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής