Προπτυχιακό, Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ

24-02-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος ότι η πρώτη διάλεξη του μαθήματος επιλογής «Ειδικά Θέματα Χρηματοοικονομικής ΙΙ» θα γίνει την Δευτέρα 28.2.2011 και ώρα 9.00 στην Αιθ. 339.

Το μάθημα βασίζεται στην εκπόνηση ολοκληρωμένης μελέτης πάνω σε εξειδικευμένα θέματα χρηματοοικονομικής (κατ’ επιλογή), που θα συνδυαστεί με παρουσίαση της εργασίας και συναντήσεις με εξειδικευμένα στελέχη της αγοράς στο θέμα, που οι φοιτητές θα επιλέξουν να μελετήσουν. Οι φοιτητές θα πρέπει να κάνουν σημαντική πρωτογενή ανάλυση και έρευνα πάνω στο θέμα, με βάση προτεινόμενη βιβλιογραφία και τη δική τους ερευνητική προσπάθεια.

Οι ενδιαφερόμενοι είναι απαραίτητο να συμμετέχουν στην πρώτη συνάντηση του μαθήματος αφού θα είναι οι μόνοι που θα τους επιτραπεί η δήλωση του μαθήματος.

Ομαδικές εργασίες επιτρέπονται μέχρι 2 φοιτητές ανά ομάδα.

Θα γίνουν αποδεκτοί 20 φοιτητές κατά προτεραιότητα εγγραφής.