Προπτυχιακό, Δηλώσεις Μαθημάτων

28-02-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Όσοι φοιτητές επιλέξουν για το εαρινό εξάμηνο το μάθημα «Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου» του κου Γ. Διακογιάννη, οφείλουν να δηλώσουν ένα επιπλέον μάθημα, το οποίο θα ισχύσει σε περίπτωση που δεν επιλεγούν από τον καθηγητή.