Προπτυχιακό, Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου, Δήλωση μαθήματος

28-02-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 8ου εξαμήνου του Τμήματος ότι όσοι επιθυμούν να επιλέξουν το μάθημα «Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου», θα πρέπει να το δηλώσουν στο Γραφείο του Καθηγητή μέχρι την Παρασκευή 4 Μαρτίου 2011. Ο Καθηγητής κ. Διακογιάννης θα δέχεται δηλώσεις την Δευτέρα 28.2.2001 και ώρα 14.00-16.00, την Τετάρτη 2.3.2011 και ώρα 16.00-18.00, την Πέμπτη 3.3.2011 και ώρα 14.00-15.00 και την Παρασκευή 4.3.2011 και ώρα 14.00-16.00. Ανώτατο όριο φοιτητών που θα παρακολουθήσουν το μάθημα είναι 45 και θα επιλεγούν μετά από κλήρωση.