Προπτυχιακό, Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου, Αλλαγή αίθουσας

02-03-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους φοιτητές του 6oυ εξαμ. του Τμήματος ότι το μάθημα «Παράγωγα Αξιόγραφα και Τεχνικές Αντιστάθμισης Κινδύνου» θα γίνεται αντί Τετάρτης κάθε Τρίτη και ώρα 8.15-10.00 στην Αιθ. 103.