Προπτυχιακό, Συγχωνεύσεις και Εξαγορές, 09/03/11

08-03-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΤΟΥ 8ΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ «ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ & ΕΞΑΓΟΡΕΣ» & «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ»
ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2011 ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΚΑΝΟΝΙΚΑ.