Προπτυχιακό, Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, 4η Ανακοίνωση

10-03-11 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ


 

10 Μαρτίου 2011  

 4η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ (Ορθή Επανάληψη)

 

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11.

Η Πρακτική Άσκηση θα αφορά 74 φοιτητές/τριες του Τμήματος και θα διαρκεί το τρίμηνο Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2011.

Η Πρακτική Άσκηση εντάσσεται στα πλαίσια ειδικού μαθήματος επιλογής του 6ου εξαμήνου το οποίο θα έχει ως αποκλειστικό αντικείμενο και σκοπό την ίδια την Πρακτική Άσκηση.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες που δηλώνουν συμμετοχή το συγκεκριμένο πρόγραμμα της «Πρακτικής Άσκησης», ότι μέσα στον Απρίλιο του 2011  (8 και 15 Απριλίου) θα γίνουν συνεντεύξεις με τον επιστημονικό υπεύθυνο του έργου, επίκουρο καθηγητή Δημήτριο Κυριαζή, προκειμένου να καθοριστεί η λίστα των συμμετεχόντων και να τοποθετηθούν στις κατάλληλες θέσεις και επιχειρήσεις. Οι ενδιαφερόμενοι θα ειδοποιηθούν στις αρχές Απριλίου με email.

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής