Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, 6η Ανακοίνωση

14-04-11 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ


 

14/4/2011  

 6η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

 

Ενημερώνουμε τους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι δίνεται η δυνατότητα στους φοιτητές που επιθυμούν, να παρακολουθήσουν και εξεταστούν σε μαθήματα επιλογής περισσότερα των απαιτουμένων για την ολοκλήρωση των σπουδών τους. Τα επιπλέον μαθήματα που επιλέγουν θα αναφέρονται στο παράρτημα διπλώματος ή μέχρι την έκδοσή του σε βεβαίωση που θα χορηγεί η Γραμματεία του Τμήματος. Συνεπώς μπορούν να επιλέξουν το μάθημα της Πρακτικής Άσκησης ως επιπλέον, για τη λήψη του πτυχίου τους, μάθημα. 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11,  καλούνται οι φοιτητές/τριες του Τμήματος που επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής, καθώς υπάρχει περιθώριο θέσεων και συνεπώς μπορούν να κάνουν αίτηση και άλλοι φοιτητές.

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων είναι 2/5/2011. Οι επιπλέον φοιτητές που θα δηλώσουν ότι επιθυμούν να συμμετέχουν θα πρέπει να ζητήσουν από τη Γραμματεία του Τμήματος (εγκαίρως) μια αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας από τη γραμματεία, αναφέροντας ότι αφορά την αξιολόγηση για την Πρακτική Άσκηση. Την αναλυτική κατάσταση βαθμολογίας και ένα σύντομο βιογραφικό τους σημείωμα θα τα έχουν μαζί τους την Παρασκευή 6/5/2011, οπότε και θα ολοκληρωθούν οι συνεντεύξεις αξιολόγησης.

Νεότερη ανακοίνωση θα υπάρξει μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής τωναιτήσεων (2/5/2011)για την ακριβή ώρα των συνεντεύξεων.

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής