Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου

14-04-11 web.xrh 0 comment

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γ. Σκιαδόπουλος προσκλήθηκε να παρουσιάσει εργασία του στην εβδομαδιαία  σειρά σεμιναρίων Quantitative Financial Econometrics (QFE) του Stern School of Business του New York University, http://w4.stern.nyu.edu/volatility/events.cfm?doc_id=100940