Προπτυχιακό, Εξεταστέα Ύλη στην «Ελεγκτική», μάθημα 6ου Εξαμήνου

15-04-11 web.xrh 0 comment

 

 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Ελεγκτική (6ο εξάμηνο)

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γεώργιος Στ. Αληφαντής, τ.Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Ακαδημαϊκό έτος : 2011-2012 

Εξεταστέα Ύλη στο μάθημα 6ου Εξαμήνου «Ελεγκτική»

 

 

 

 

  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ 
Από το βιβλίο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ του κ. Γ. Αληφαντή(παράγραφοι)
Από τις σημειώσεις ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣτου κ. Γ. Αληφαντή  (παράγραφοι)
 Αντικείμενο της Ελεγκτικής
 1 έως 4
1 & 2
 Διάκριση ελέγχων
5 έως 6
3
Οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων
8 έως 10.8
12
Γενικές αρχές του ελέγχου και ευθύνες των ελεγκτών
12 έως 17.8
14
Σχεδιασμός του ελέγχου
21 έως 24
19
Ελεγκτική μαρτυρία
25 έως 31.4 & 34
20 έως 25
Ελεγκτικά συμπεράσματα
41 έως 42
34([1])
Τεκμηρίωση της ελεγκτικής γνώμης
50 έως 59
29
Έλεγχος  παγίων
62.1 έως 62.4.3 & 62.5.2 , 66 έως 67
 
Έλεγχος εξόδων εγκατάστασης
69 έως 74
 
Έλεγχος συμμετοχών
77, 78 & 81
 
Έλεγχος αποθεμάτων
87, 89 έως 90
 
Έλεγχος απαιτήσεων
94.2, 95 έως 96
 
Έλεγχος τραπεζικών καταθέσεων
98.2 έως 99
 
Έλεγχος μεταβολών καθαρής θέσεως
125 έως 127
 
Έλεγχος  προβλέψεων
135 έως 137
 
Έλεγχος εσόδων και εξόδων
139 έως 140 & 141.2
 
Έλεγχος κόστους παραχθέντων
148.4 έως 150.2
 


[1] Στη σελίδα 31 παρ.34 να γίνει η εξής διόρθωση  στην  αναφερόμενη περίπτωση  δ’ . Από «Έκθεση με αρνητική γνώμη» σε «Έκθεση με άρνηση γνώμης»

 

 

Για οποιαδήποτε απορία , οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γ. Αληφαντή στην διεύθυνση george.alifantis@otenet.gr ή στο γραφείο 304 Τρίτη και Πέμπτη 18.00-19.00. Σημειώνεται ότι η επόμενη πρόοδος θα γίνει το Σάββατο 21.5.2011 στο παλαιό αμφιθέατρο 12.00-14.00

                                                                                  

                                                                                                     Γεώργιος Αληφαντής