Προπτυχιακό, Εξεταστέα Ύλη στην «Ελεγκτική», μάθημα 6ου Εξαμήνου

15-04-11 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑ: Ελεγκτική (6ο εξάμηνο)

ΔΙΔΑΣΚΩΝ: Γεώργιος Στ. Αληφαντής, τ.Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής.

Ακαδημαϊκό έτος : 2011-2012 

Εξεταστέα Ύλη στο μάθημα 6ου Εξαμήνου «Ελεγκτική»

  ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΕΞΕΤΑΣΗ Από το βιβλίο ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ του κ. Γ. Αληφαντή(παράγραφοι)Από τις σημειώσεις ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣτου κ. Γ. Αληφαντή  (παράγραφοι)
 Αντικείμενο της Ελεγκτικής 1 έως 41 & 2
 Διάκριση ελέγχων5 έως 63
Οι ελεγκτές των οικονομικών καταστάσεων8 έως 10.812
Γενικές αρχές του ελέγχου και ευθύνες των ελεγκτών12 έως 17.814
Σχεδιασμός του ελέγχου21 έως 2419
Ελεγκτική μαρτυρία25 έως 31.4 & 3420 έως 25
Ελεγκτικά συμπεράσματα41 έως 4234([1])
Τεκμηρίωση της ελεγκτικής γνώμης50 έως 5929
Έλεγχος  παγίων62.1 έως 62.4.3 & 62.5.2 , 66 έως 67 
Έλεγχος εξόδων εγκατάστασης 69 έως 74 
Έλεγχος συμμετοχών77, 78 & 81 
Έλεγχος αποθεμάτων87, 89 έως 90 
Έλεγχος απαιτήσεων94.2, 95 έως 96 
Έλεγχος τραπεζικών καταθέσεων98.2 έως 99 
Έλεγχος μεταβολών καθαρής θέσεως125 έως 127 
Έλεγχος  προβλέψεων 135 έως 137 
Έλεγχος εσόδων και εξόδων139 έως 140 & 141.2 
Έλεγχος κόστους παραχθέντων148.4 έως 150.2 


[1] Στη σελίδα 31 παρ.34 να γίνει η εξής διόρθωση  στην  αναφερόμενη περίπτωση  δ’ . Από «Έκθεση με αρνητική γνώμη» σε «Έκθεση με άρνηση γνώμης»

 

Για οποιαδήποτε απορία , οι σπουδαστές μπορούν να απευθύνονται στον κ. Γ. Αληφαντή στην διεύθυνση george.alifantis@otenet.gr ή στο γραφείο 304 Τρίτη και Πέμπτη 18.00-19.00. Σημειώνεται ότι η επόμενη πρόοδος θα γίνει το Σάββατο 21.5.2011 στο παλαιό αμφιθέατρο 12.00-14.00

    

  Γεώργιος Αληφαντής