Προπτυχιακό – Χρηματοοικονομική Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, Ακύρωση & Αναπλήρωση Διάλεξης

10-05-11 web.xrh 0 comment

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα της Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης

Λογιστικών Καταστάσεων (6ο εξάμηνο) ότι η διάλεξη της Τετάρτης 11/5 θα πραγματοποιηθεί 10.30-12.00

(αντί 8-10) στην αίθουσα 335.

Επίσης, πρόσθετες διαλέξεις θα πραγματοποιηθούν:

          Την Παρασκευή 20/5, 5 – 6 (αίθουσα 101).

          Την Τετάρτη 25/5, 10 – 12 (αίθουσα 335).