ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ

24-05-11 web.xrh 0 comment

Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης


Ανακοινώνεται στους φοιτητές/τριες του Τμήματος ότι στα πλαίσια του ΕΣΠΑ 2007-2013 εγκρίθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης & Θρησκευμάτων το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών του Τμήματος Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοικητικής. Με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του Τμήματος η Πρακτική Άσκηση εντάχθηκε στο Πρόγραμμα Σπουδών, ως μάθημα επιλογής.

Ακαδημαϊκό Έτος 2017 – 2018

Πρακτική Άσκηση, Ανακοίνωση, 21/2/2018

ΠΡΑΚΤΙΚΗ, 30/4/2018

Ακαδημαϊκό Έτος 2016 – 2017

Ακαδημαϊκό Έτος 2015 – 2016

Ακαδημαϊκό Έτος 2014 – 2015

Ακαδημαϊκό Έτος  2013 – 2014

Ακαδημαϊκό Έτος  2012 – 2013

Ακαδημαϊκό Έτος  2011 – 2012

ΝΕΑ ΕΚΘΕΣΗ ** ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΑΠΟΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Ακαδημαϊκό Έτος  2010 – 2011

Για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 πατήστε εδώ.

Ακαδημαϊκό Έτος  2009 – 2010

Ανακοίνωση σχετικά την Πρακτική Άσκηση ακαδημαικού έτους 2009-2010