Προπτυχιακό, Διαχείριση Χαρτοφυλακίων, Ακύρωση Διάλεξης

02-06-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ενημερώνονται οι φοιτητές που παρακολουθούν το μάθημα Διαχείριση Χαρτοφυλακίων (8ο εξάμηνο) ότι η διάλεξη της Παρασκευής 03/06/2011 δεν θα πραγματοποιηθεί.