Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου

12-09-11 web.xrh 0 comment

O Αναπληρωτής Καθηγητής Γεώργιος Σκιαδόπουλος ανέλαβε θέση ως μέλος της Επιτροπής Συντακτών (editorial board) του επιστημονικού περιοδικού Journal of Derivatives. Περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο περιοδικό μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα http://www.iijournals.com/toc/jod/current. O κ. Σκιαδόπουλος είναι επίσης μέλος της Επιτροπής Συντακτών του επιστημονικού περιοδικού Journal of Business Finance and Accounting, http://www.blackwellpublishing.com/journal.asp?ref=0306-686X