Απέργης – Οικονομικά για Nομικούς

19-09-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Απέργης Νικόλαος
Μάθημα: Οικονομικά για Nομικούς


O κύριος στόχος του μαθήματος είναι η εισαγωγή και η μελέτη των βασικών αρχών της οικονομικής θεωρίας, όπως αυτές εφαρμόζονται στις αγορές χρήματος και κεφαλαίου.

Θεωρία ζήτησης και ελαστικότητα ζήτησης. Θεωρία προσφοράς και ελαστικότητα προσφοράς. Συμπεριφορά καταναλωτή. Εισοδηματικός περιορισμός. Βραχυπρόθεσμο και μακροπρόθεσμο κόστος. Ο ρόλος της φορολογίας για την ζήτηση και την προσφορά.  Επιβολή της μέγιστης τιμής. Επιβολή του ελάχιστου μισθού. Προγράμματα υποστήριξης τιμών και εισοδήματος. Μορφές οργάνωσης της αγοράς: Πλήρης ανταγωνισμός, μονοπωλιακή επιχείρηση, ολιγοπώλια.  Δημόσια αγαθά. Η έννοια της αποτελεσματικότητας των αγορών. Το πρόβλημα του αντιπροσώπου. Μη τέλεια και ασυμμετρική πληροφόρηση.  Ηθικός κίνδυνος.  Η θεωρία των συμβολαίων και η θεωρία της διαπραγμάτευσης. Ο ρόλος της πληροφόρησης και εξωτερικές επιδράσεις και παρεμβάσεις.

Εθνικοί Λογαριασμοί. Ανεργία και πληθωρισμός. Οικονομική πολιτική. Ο ρόλος της ανοικτής οικονομίας. Μακροοικονομία και Χρηματαγορές. Η έννοια της αποταμίευσης. Η προσέγγιση του κύκλου ζωής για την κατανάλωση και την επένδυση. Το αποτέλεσμα του επιτοκίου. Το αποτέλεσμα πλούτου. Επένδυση κεφαλαιουχικού εξοπλισμού και επένδυση στις αγορές κεφαλαίου. Ο ρόλος των κανόνων στην οικονομική πολιτική. Οι μηχανισμοί μετάδοσης των αποφάσεων της νομισματικής πολιτικής. Η σχέση νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Ο ρόλος των προσδοκιών και των μακροοικονομικών ανακοινώσεων για τις αγορές κεφαλαίου. Ο ρόλος των προσδοκιών για την σχέση ανάμεσα σε πληθωρισμό και ανεργία. Ο ρόλος των επιτοκίων στις κινήσεις κεφαλαίου και για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες. Ο ρόλος της νομισματικής πολιτικής στην διαμόρφωση των συναλλαγματικών ισοτιμιών. Ο ρόλος των προσδοκιών και των επιτοκίων στην παρουσία διεθνών κρίσεων.