Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης των φοιτητών για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11, 9η Ανακοίνωση

26-09-11 web.xrh 0 comment

ΕΣΠΑ


 

26/9/2011  

 9η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 

Υπενθυμίζουμε στους φοιτητές/τριες του Τμήματος που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης για το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 ότι θα πρέπει ολοκληρώνοντας την πρακτική τους να μας επιστρέψουν υπογεγραμμένα και σφραγισμένα:

  • το παρουσιολόγιο και 
  • την έκθεση αξιολόγησης

Και  τα δύο αυτά έγγραφα είναι απαραίτητα τόσο για τη βαθμολόγηση των φοιτητών/τριών όσο και για την τακτοποίηση της αμοιβής τους.

 

 

 

Ο Επιστημονικός Υπεύθυνος

Δημήτριος Κυριαζής