Προπτυχιακό: ‘Υλη Γαλλικών, εξάμηνα: 5ο έως και 8ο

26-09-11 web.xrh 0 comment

.

Παρακαλώ ενημερωθείτε από το συνημμένο αρχείο για την ύλη των Γαλλικών 5ου έως και 8ου εξαμήνου.

Η Υπεύθυνη του μαθήματος

Άννα Βουγιουκλίδου

Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής

Ζέας 80-82, 4ος όροφος

τηλέφωνο 210 4142176

.