Διακογιάννης – Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου

05-10-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Γεώργιος Διακογιάννης

Μάθημα: Προχωρημένη Θεωρία Χαρτοφυλακίου


 

bullet Σκοπός

Το μάθημα αυτό καλύπτει προχωρημένες σύγχρονες θεωρίες και εμπειρικά πορίσματα σχετικά με τη ανάλυση και αξιολόγηση χαρτοφυλακίων μετοχών.  Σ’ αυτό το μάθημα οι φοιτητές χρησιμοποιούν το EXCEL για την επίλυση ασκήσεων. Μερικά από τα θέματα που καλύπτονται είναι και τα πιο κάτω, μέτρηση κινδύνου, διαφοροποίηση, το αποδοτικό σύνολο του  Roll, το αποδοτικό σύνολο του Merton, σχέσεις κινδύνου-αναμενόμενης απόδοσης, ανάλυση μη αποδοτικών χαρτοφυλακίων, υποδείγματα που στηρίζονται σε μη αποδοτικά χαρτοφυλάκια. Το μάθημα αυτό χρησιμοποιεί ποσοτικές μεθόδους που στηρίζονται στην άλγεβρα και τη στατιστική. Επίσης γίνονται παρουσιάσεις από τους φοιτητές διαφόρων σύγχρονων ερευνητικών άρθρων.