Νευρο-χρηματοοικονομική (ψυχολογία του επενδυτή)

05-10-11 web.xrh 0 comment

Διδάσκων: Καθηγητής Γεώργιος Διακογιάννης

Μάθημα: Νευρο-χρηματοοικονομική (ψυχολογία του επενδυτή)


 

bullet Σκοπός

Η νευρο-χρηματοοικονομική είναι η επιστήμη που συνδυάζει τη χρηματοοικονομική (θεωρία επενδύσεων σε χαρτοφυλάκια), την ψυχολογία και τη νευρολογία για να μελετήσει πως οι επενδυτές λαμβάνουν αποφάσεις Η επιστήμη αυτή διερευνά τους θεμελιώδεις, ψυχικούς,  νευρολογικούς και βιολογικούς παράγοντες που οδηγούν την επενδυτική συμπεριφορά.  Μερικά από τα θέματα που καλύπτονται είναι και τα εξής: ο ανθρώπινος εγκέφαλος, το κύκλωμα της ανταμοιβής, το κύκλωμα του φόβου, συνέπειες του φόβου και της ανταμοιβής στις επενδυτικές αποφάσεις, πρόβλεψη, το γνωσιακό υπόδειγμα παραγωγής των συναισθημάτων, ευτυχία, και επίσης διάφορα εμπειρικά αποτελέσματα που συνδέονται με αυτά τα θέματα.  Στο μάθημα αυτό επίσης γίνεται μια έρευνα από τους σπουδαστές με τη χρήση ερωτηματολογίου.