Προπτυχιακό, εγγραφές στο χειμερινό εξάμηνο και δηλώσεις μαθημάτων επιλογής

27-10-11 web.xrh 0 comment

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ

ΤΜΗΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Γραμματεία

 

Πειραιάς 25/10/2010

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ


Οι εγγραφές στο χειμερινό εξάμηνο θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας πληροφόρησης φοιτητών students.unipi.gr, σύμφωνα με τις οδηγίες που βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου http://www.unipi.gr.

 

Η δήλωση μαθημάτων επιλογής για τα μητρώα από Χ09 έως και Χ90 είναι υποχρεωτική και θα υποβάλλεται έντυπα στην Γραμματεία του Τμήματος καθημερινά από 24 Οκτωβρίου μέχρι και 25 Νοεμβρίου* κατά τις ώρες 11:30 – 13:30.

 

 

*τελευταία ενημέρωση: 4/11/2011

 

 

Από την Γραμματεία του Τμήματος