Υποτροφία PwC σε απόφοιτο προπτυχιακού προγράμματος σπουδών

31-10-11 web.xrh 0 comment

. 

.

Επιτυχία της αποφοίτου του Τμήματος Βασιλικής Τραγουλιά, η οποία επιλέγει ως υπότροφος της PwC Ελλάδος για το ακαδημαϊκό έτος 2011-2012.

Διαβάστε το συνημμένο αρχείο.

.

.

.

.