Πρόγραμμα Υποτροφιών Τμήματος, ενημέρωση

02-11-11 web.xrh 0 comment

2/11/2011 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

.

Ενημερώνουμε τους φοιτητές του Τμήματος ότι για το Πρόγραμμα των Υποτροφιών 2010-2011 θα ληφθεί υπόψη η βαθμολογία που συγκεντρώθηκε στα μαθήματα της εξεταστικής περιόδου Ιανουαρίου 2011 και Ιουνίου 2011 (εκτός της βαθμολογίας των ξένων γλωσσών).

Από το Γραφείο Προέδρου

..

.

.

.

.