Δημοσίευση Αν. Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου με Απόφοιτο του ΠΜΣ Πλήρους Απασχόλησης

21-11-11 web.xrh 0 comment

Η επιστημονική εργασία «Are freight futures markets efficient? Evidence from IMAREX» των Λ. Γούλα και του Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου έγινε αποδεκτή προς δημοσίευση στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό International Journal of Forecasting.
Ο Λάμπρος Γούλας αποφοίτησε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Χρηματοοικονομική και Τραπεζική Διοικητική (πλήρους απασχόλησης) το 2009. Εκπόνησε τη διπλωματική του διατριβή υπό την επίβλεψη του Δρ. Σκιαδόπουλου. Αμέσως μετά την εκπλήρωση των στρατιωτικών του υποχρεώσεων προσλήφτηκε από τη Systemic Risk Management όπου και εργάζεται μέχρι σήμερα ως Software Analyst