Διάκριση Αναπληρωτή Καθηγητή Γ. Σκιαδόπουλου

22-11-11 web.xrh 0 comment

Ο Αναπληρωτής Καθηγητής Γιώργος Σκιαδόπουλος προσκλήθηκε να συμμετάσχει στην Επιτροπή Διαμόρφωσης του Προγράμματος (Program Committee) του Ετήσιου Συνεδρίου της Financial Management Association (FMA,http://www.fma.org/ ) που θα λάβει χώρα στην Ατλάντατων ΗΠΑ τον Οκτώβριο του 2012, http://www.fma.org/Atlanta/