ΟΡΚΩΜΟΣΙΕΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

25-11-11 web.xrh 0 comment

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Γίνεται γνωστό στους αποφοίτους του Τμήματος ότι:

Από το Γραφείο Προέδρου